Det ligner en ren ukrudtsmark, men faktisk er det løgarealet, hvor der står 4 lange rækker med løg.

Efterhånden som jeg hev alt det store ukrudt op, kom løgrækkerne til syne

Løgene var flotte og store og høstklare.

Jorden var meget fugtig, da løgene blev taget op.

Dejligt at se de store løg i fine rækker i sol og vind.

Så er alle løgene læsset i traileren og kørt hjem.

Nu hænger løgene pænt i bundter under tagudhænget og tørrer færdige.

Løghøsten er overstået

Karna Maj, 8. august 2007

Nu hænger hele vores forsyning med store flotte løg under tagudhænget i bundter til tørre. Det var virkelig rettidig omhu, da de blev hængt op i går sidst på eftermiddagen, for her til morgen fik vi lige en byge.

Den sidste uge har de ligget på parade i lange rækker oppe i grønsagsmarken og er blevet tørret godt af sol og vind. Men det var også tiltrængt efter en juli måned, hvor det har regnet og regnet, og det ikke har været vejr til at høste løg. Heldigvis gjorde den rigelige regn også, at de forsatte med at gro længe.

Ellers har alt andet været på tværs af løgdyrkningen i år. Sidst i juni lagde sommerstormen løgtoppene ned. De voksede fint videre, men det gjorde det umuligt at hakke ukrudt, da jeg ville have ødelagt den sarte løgtop. Og det var også umuligt at færdes på løgarealet og hive ukrudt op. Jeg var nødt til at konstatere, at løgene var rigtigt fint store, og så måtte de tåle ukrudtet.

Den fugtige juli gjorde at løghøsten trak mere ud, end jeg havde forestillet mig, så løgene endte i en hoftehøj ukrudtsvegetation af især melder og sort natskygge. Så inden jeg kunne høste løgene, måtte jeg hive mange trillebørfulde stort ukrudt op. Det var nu meget let, for jorden var ret så våd.

Når først det store ukrudt var væk, så stod der fine rækker af store flotte løg. Egentlig lidt utroligt. De blev lagt pænt til tørre i lange rækker.

Rækken med skalotteløg var visnet næsten ned, men her var der ikke et eneste sygdomsangrebet løg, så jeg kan bruge egne sætteløg næste år igen. Der var måske godt 1 procent af zittauerløgene, som var rådne, så det var billigt sluppet efter så våd en afslutning på væksten. I løbet af den uge, hvor de har ligget til tørre på jorden, var der kun yderligere 5 rådne løg at finde, måske havde jeg overset dem i første omgang.

I går eftermiddags blev de så læsset på trailer og kørt hjem og hængt op under tagudhænget til tørre. Skalotteløgene var der 3 kasser af, og de er så tørre, at de kan tørre færdig i kasserne, når de bare vendes rundt et par gange om dagen. Altenativet var at lægge alle løgene til tørre på trådrammer på nogle bukke, men vi har ikke mulighed for at sætte dem under tag et sted med god ventilation. Så jeg besluttede at vi brugte min velafprøvede metode med at hænge dem op i bundter under tagudhænget.

Høstens størrelse skulle give løg nok til begge familier i hvert fald langt hen på vinteren. Jeg har også i min have herhjemme høstet en kasse med mindre løg til sildemadder og pynt.

Læs mere om:

Du er ikke logget ind.  Log ind