Medlemsadgang

For at få fuld adgang til Havelyst.dk, skal man være medlem af Landsforeningen Praktisk Økologi.

Opret din konto og få adgang med det samme

Man får adgang ved at oprette sin konto. Hertil skal man bruge medlemsoplysningerne bag på det seneste nummer af Praktisk Økologi, som man har modtaget.(det står ikke på 1/2015 – det er en fejl. Du kan få medlemsnummer ved at sende mail til info@praktiskoekologi.dk)

Når man har oprettet sin konto, modtager man en adgangskode med e-post. Den er personlig og giver adgang til at oprette en have på Havelyst.dk samt besøge de andre medlemmers haver.

Er man helt nyt medlem, og har man endnu ikke fået sit medlemsnummer, så send en e-post-besked til kontakt@havelyst.dk og bed om at få tilsendt medlemsnummeret. Medlemsnummeret kan først sendes, når betaling for medlemsskab er registret hos sekretariatet.

Brug haven som du har lyst til

Når man har oprettet sin konto, er medlemshaven også klar til, at man kan begynde at lægge oplysninger ind i form af tekst og billeder. Man bestemmer selv, hvor deltaljeret haven skal beskrives, og hvilke oplysninger, man ønsker at lægge på, og man kan fravælge, at andre kan kommentere ens have.

Vis din have frem og se de andres

Når man har oprettet og navngivet sin have, kan man skrive havedagbog med sine egne fotografier, lave plantelister og dyrkningsnotater. Man kan gå på havevandring i de andres haver, lige når man har tid og lyst. Man kan læse dagbogsnotater, skrive kommentarer til de andre haveejeres havedagbøger, man kan se plantelister og ikke mindst dejlige have- og plantebilleder. Og man kan diskutere sin egen og andres haver med de andre medlemmer – helt ned på planteniveau.

Få styr på planterne i din have

Dette er den sociale del af Havenyt.dk. Herudover får man rigtig gode muligheder for at holde styr på planterne i sin have. Man kan inddele haven i zoner og underzoner, og oprette planter tilknyttet disse zoner. Der er udviklet et meget fint system til plantebeskrivelser og ikke mindst søgemuligheder for at få vist netop de plantegrupper, man er interesseret i. Man bestemmer selv, hvor deltaljeret man vil lave sine plantebeskrivelser.

Inviter gæster til din have

Det er kun medlemmer af Landsforeningen Praktisk Økologi, som har adgang til at se alle haverne og kommunikere indbyrdes. Men man kan invitere gæster til at følge sin egen have.

Ikke-medlemmer kan afprøve en have gratis i 30 dage

Ikke-medlemmer har mulighed for at oprette en gratis prøvehave i 30 dage. En prøvehave kan ikke ses af andre, og man ikke se medlemshaverne og deltage i dialogen med andre haveejere på Havelyst.dk.

Du er ikke logget ind.  Log ind