Opalblommetræet er utroligt smukt, når det står i sit hvide skrud først i maj.

Spartanæblet er lidt specielt, da det indeholder mindre syre end andre sorter. Det er meget holdbart og kan opbevares helt til marts–april.

Gråpæretræet er gammelt, men stadig meget flot, især i blomstringstiden.

æbletræ Spartan

Spartan æbletræet bærer hvert år mange æbler.

Hasselhækken holdes klippet som en to meter høj hæk, men alligevel bliver der hvert år lidt nødder til høst. Især hvis jeg gør mig den umage at klippe lidt selektivt uden om nødderne.

kirsebærtrærer

I 2007 var der rigtig mange kirsebær på de tre små surkirsebærtræer. I 2008 var der kun få, måske på grund af sen frost.

Frugttræer mod vest og nord

Da vi i sin tid flyttede ind, var der mange meget store og gamle og ret uinteressante æbletræer, og nogle var fyldt med kræft. De blev fældet efter nogle år, og der blev plantet nye æbletræer langs hasselhækken mod vest og nord, så de ikke skygger for køkkenhaven. Et stort og meget højt æbletræ fik dog lov til at stå. I dag er træerne store, men holdes lidt nede ved beskæring. Der er en hyggelig gang langs hasselhækken med æblegrene hen over. Midt i rækken mod nord stod et gammelt surkirsebærtræ, som nu er afgået ved døden, men har efterladt nogle efterkommere, hvoraf 3 er ved at vokse godt til og danner en lille kirsebærlund.

Havens bærbuske er for en dels vedkommende også plantet på arealet med frugttræer.

Aktuelle planter i zonen »Frugttræer mod vest og nord«

Langs hasselhækken mod nord
Her står fra vest mod øst: Filippa, 3 surkirsebærtræer, Ingrid Marie, Spartan, en stor thuja og Gråpære. Desuden ribsbuske ved gråpæretræ. Tidlige rabarber under Ingrid Marietræ.
Haveribs, Ribes rubrum
Haveribs, hvid, Ribes rubrum
Rabarber, Rheum rhabarbarum
Solstik/Jostabær, Ribes nidigrolaria
Storfrugtet hassel, Corylus maxima
Surkirsebær, Prunus cerasus
Æble ‘Filippa’, Malus domestica
Æble ‘Ingrid Marie’, Malus domestica
Langs hasselhækken mod vest
Fra nord mod syd står følgende træer: Spartan, Summerred, Jonagold, Spartan, en selvsået æble, et lille pæretræ, et meget gammelt stort æbletræ af ukendt sort, Opal blommetræ, Conference pærebusk, Doyenne pæretræ, Conferencepæretræ.
Blomme ‘Opal’, Prunus domestica
Storfrugtet hassel, Corylus maxima
Æble, Malus domestica
Æble ‘Jonagold’, Malus domestica
Æble ‘Spartan’, Malus domestica
Æble ‘Spartan’, Malus domestica
Æble ‘Spartan’, Malus domestica
Æble ‘Summerred’, Malus domestica

Du er ikke logget ind.  Log ind